سال 1398، رونق توليد

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تيتر سوال
چگونه مي توانيم نام اشتراك خود را تغيير دهيم؟ چگونه مي توانيم نام اشتراك خود را تغيير دهيم؟
كليه مالكين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني ، صلح نامه محضري ، پس از احراز هويت و تسويه حساب بهاء برق مصرفي ، تقاضاي تغيير نام نمايند همچنين در مورد وراث ، با ارائه انحصار وراثت و رضايت محضري ساير ورثه ، تغيير نام به نام شخص مورد نظر بلامانع است.
اقدامات لازم در زمان خريد و فروش ملك در رابطه با برق چيست؟ اقدامات لازم در زمان خريد و فروش ملك در رابطه با برق چيست؟
اخذ تسويه حساب بهاء برق مصرفي و ارائه صلح نامه محضري از صاحب اشتراك به نام خريدار جديد جهت تغيير نام انشعاب برق
آيا مي توان انشعاب برقي را از ملكي به ملك ديگر جابجا نمود؟ آيا مي توان انشعاب برقي را از ملكي به ملك ديگر جابجا نمود؟
انشعاب برق مخصوص محلي است كه در آن داير و نصب گرديده و جدا از اصلِ ملك، معامله يا واگذاري آن غير قانوني و جابجايي آن نيز به محل ديگر ممنوع مي باشد و جابجايي كنتور صرفاً در داخل همان ملك انجام مي شود كه به درخواست مشترك انجام مي شود. در صورتيكه مشترك بخواهد در داخل همان ملك كنتور برق را جابجا كند، مي تواند با در دست داشتن كارت ملي، قبض برق همان ملك ، شماره تلفن ثابت و همراه ، و مراجعه به سايت شركت به نشاني www.eepdc.ir يا تماس با مركز سميع(38121) يا مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت نسبت به ثبت درخواست انتقال در داخل (جابجايي كنتور) اقدام نمايد.
8- پس از ثبت درخواست انشعاب و بازديد از محل به اينجانب اعلام هزينه شده است وواريز هزينه نموده ام، فيش واريزي را به كجا ارائه نمايم؟ 8- پس از ثبت درخواست انشعاب و بازديد از محل به اينجانب اعلام هزينه شده است وواريز هزينه نموده ام، فيش واريزي را به كجا ارائه نمايم؟
پس از واريز هر گونه وجهي با شناسه قبض و پرداخت نياز به مراجعه و ارائه آن نمي باشد. ليست مبالغ بصورت خودكار از بانك مربوطه به شركت توزيع برق ارسال مي گردد.
3- براي كاهش مبلغ صورت حساب هاي برق مصرفي كارخانجات در زمان تعطيلي چه اقدامي لازم است؟ 3- براي كاهش مبلغ صورت حساب هاي برق مصرفي كارخانجات در زمان تعطيلي چه اقدامي لازم است؟
براي كاهش مبلغ صورت حساب هاي برق مصرفي كارخانجات در زمان تعطيلي چه اقدامي لازم است؟ مشتركين مي توانند در فصل تابستان با همكاري در طرح هاي كاهش پيك ، هزينه برق مصرفي خود را كاهش داده و از تخفيفات در نظر گرفته شده بهره مند گردند. يكي از اين طرح ها ، تعميرات و تعطيلات واحدهاي صنعتي نام دارد كه در اين طرح مشتركين صنعتي كه به هر دليل از جمله انجام تعميرات و سرويس هاي ساليانه ماشين آلات و دستگاه ها، اقدام به تعطيلي واحد صنعتي خود مي نمايند با اعلام قبلي زمان تعطيلي واحد خود از تخفيفات ويژه همكاري در طرح بهره مند مي گردند. زمان مشاركت در اين طرح از تاريخ 15 خرداد ماه لغايت 15 شهريور هر سال مي باشد.
2- در موقع مراجعه مامور قرائت در منزل حضور نداشته ايم ، براي صدور قبض خود بايد چگونه عمل نمائيم؟ 2- در موقع مراجعه مامور قرائت در منزل حضور نداشته ايم ، براي صدور قبض خود بايد چگونه عمل نمائيم؟
تماس تلفني با امور برق مورد نظر ، و اعلام كاركرد كنتور (شماره تماس امورها در برگه ي عدم قرائت كنتور و بخش راهنماي مشتركين موجود مي باشد)
12- منزل مسكوني اينجانب درمسيرخيابان قرار گرفته ونامه ازشهرداري دارم بايدچه درخواستي ثبت كنم؟ 12- منزل مسكوني اينجانب درمسيرخيابان قرار گرفته ونامه ازشهرداري دارم بايدچه درخواستي ثبت كنم؟
چنانچه كل ملك شما در مسير خيابان قرار مي گيرد بطوري كه كل زمين را به شهرداري واگذار مي نماييد متقاضي با در دست داشتن نامه ي شهرداري، آخرين قبض پرداخت شده و كارت ملي نسبت به ثبت درخواست جمع آوري دائم انشعاب اقدام نمايد. ولي اگر قسمتي از ملك مزبور باقي مي ماند و كل ملك را واگذار نمي نماييد براي متقاضي با در دست داشتن مدارك مذكور فوق درخواست جمع آوري موقت انشعاب يا جابجايي كنتور ثبت مي گردد. لازم به ذكر است اين درخواست را مي توان از طريق سامانه تلفني سميع (38121) ، سايت شركت ww.eepdc.ir و يا مراجعه به يكي از دفاتر پيشخوان دولت اقدام نمايند.
11- اينجانب نسبت به مبلغ قبض برق خود معترض مي باشم، بنظر مي رسد مبلغ قبض زياد است؟ 11- اينجانب نسبت به مبلغ قبض برق خود معترض مي باشم، بنظر مي رسد مبلغ قبض زياد است؟
ابتداءاً در نوع تعرفه دقت شود كه با نوع مصرف منطبق است يا خير. ثانياً به تعداد روز قبض خود دقت كنيد ، شايد قبض شما مربوط به دو دوره مي باشد. ثالثاً بايد شماره كيلوواتي كه هم اكنون كنتور برق نشان مي دهد بزرگتر از شماره كيلوواتي باشد كه در قبض درج شده ، در غير اينصورت امكان اشتباه قرائت وجود دارد كه مي توانيد با ثبت شماره ي صحيح كيلووات و مراجعه به امور برق مربوطه (قسمت قرائت كنتور) اقدام نماييد. رابعاً امكان خراب بودن لوازم اندازه گيري وجود دارد، مشتركيني كه حدس مي زنند كنتور برق آنها خراب است مي توانند با در دست داشتن آخرين قبض برق پرداخت شده و كارت ملي نسبت به ثبت درخواست تست كنتور اقدام نمايند. اين درخواست را مي توان نيز از طريق سامانه تلفني سميع (38121) سايت شركت به نشاني www.eepdc.ir و همچنين مراجعه به يكي از دفاتر پيشخوان دولت ثبت نمود.
10- تعرفه ي اشتراك برق منزل اينجانب ساير مصارف است، براي تغيير اين تعرفه چه اقدامي كنم 10- تعرفه ي اشتراك برق منزل اينجانب ساير مصارف است، براي تغيير اين تعرفه چه اقدامي كنم
كليه مشتركين جهت تغيير تعرفه مي توانند با در دست داشتن آخرين قبض برق پرداخت شده ملك مورد نظر و كارت ملي با مركز سميع (38121) تماس بگيريد يا با مراجعه به يكي از دفاتر پيشخوان يا سايت شركت توزيع برق به نشاني www.eepdc.ir درخواست تغيير تعرفه را ثبت نمايند.
1- براي درخواست انشعاب جهت ساختماني كه آماده ي بهره برداري است، چگونه بايد درخواست نمود؟ 1- براي درخواست انشعاب جهت ساختماني كه آماده ي بهره برداري است، چگونه بايد درخواست نمود؟
با در دست داشتن قبض برق ملك مجاور، كارت ملي ، نشاني دقيق محل ، شماره تلفن مي توانيد با مركز سميع (38121) تماس گرفته يا با مراجعه به سايت شركت توزيع برق اصفهان به نشاني www.eepdc.ir درخواست خود را ثبت نماييد.
براي دريافت قبض المثني بايستي چگونه عمل نمود؟ براي دريافت قبض المثني بايستي چگونه عمل نمود؟
روش اول : مراجعه به سايت شركت به نشاني www.eepdc.ir . روش دوم : تماس با مركز سميع (38121) و اخذ شناسه قبض و پرداخت و اطلاع از آخرين بدهي. روش سوم : مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت .
اينجانب صاحب چند ملك ( مثلا منزل و كارگاه و باغ و...) هستم ، كه هميشه در همه ي اين مكانها حضور ندارم و مي خواهم مشترك بدحسابي نبوده و بموقع قبوض خويش را پرداخت نمايم ، چگونه مي توانم سريعا از ميزان بدهي خود باخبر شوم؟ اينجانب صاحب چند ملك ( مثلا منزل و كارگاه و باغ و...) هستم ، كه هميشه در همه ي اين مكانها حضور ندارم و مي خواهم مشترك بدحسابي نبوده و بموقع قبوض خويش را پرداخت نمايم ، چگونه مي توانم سريعا از ميزان بدهي خود باخبر شوم؟
مي توانيد رمز رايانه ملك (يا ملكهاي) مزبور را به شماره 2000121 پيامك كنيد. در اين روش بمحض محاسبه صورتحساب ، شناسه قبض و پرداخت، مبلغ محاسبه شده و مهلت پرداخت قبض دوره جاري براي شما پيامك خواهد شد علاوه بر اينكه توزيع صورتحساب آن پس از چند روز نيز انجام مي شود ولي با توجه به عدم حضور شما در ملكهايِ مزبور در موقع توزيع قبوض، اين بهترين روش براي دسترسي به ميزان بدهي است.
الگوي مصرف خانگي الگوي مصرف خانگي
الگوي مصرف خانگي مناطق عادي ماهانه 200 كيلو وات ساعت است كه اين الگو در ماه هاي گرم سال ماهانه 300 كيلو وات ساعت مي باشد
مشكل فنى مشكل فنى

با سلام به زودي اين مشكل مرتفع خواهد شد

قيمت قيمت
يك كنتور سه فاز 25 آمپير در شهر اصفهان حدود 40 ميليون ريال است و تك فاز 25 آمپر 12850000 ريال قيمت دارد  تفاوت قيمت كنتور 25آمپر و 32 آمپر حدود 3600000 ريال است
مراحل پيمانكاري مراحل پيمانكاري
داشتن شركت فني مهندسي و دارا بودن تاييديه از دفتر فني استانداري (رتبه بندي ) در رشته نيرو و سپس مراجعه به مديريت برون سپاري اين شركت واقع در خيابان عباس آباد  
تغير نام تغير نام

با سلام براي تغيير نام با تماس با شماره تلفن 38121 و تكميل اطلاعات مربوطه موقع مراجعه مامور بازديد از محل مدارك مربوط به مالكيت ساختمان از شما درخواست مي شود

انرژي نو انرژي نو
كليه تسهيلات ابلاغ شده توسط وزارت نيرو و شركت توانير و سازمان انرژ  ي هاي نو ايران در اين شركت در اختيار  متقاضيان  قرار مي گيرد
مطالعه اين تسهيلات در سايت هاي اطلاع رساني سازمان هاي مذكور به تفصيل موجود بوده و قابل مشاهده مي باشد
 شركت توانير  www.tavanir.org.ir
كنتور 5 آمپر كنتور 5 آمپر

با تماس با شماره تلفن 38121 درخواست يك انشعاب جديد مي دهيم

تيتر سئوال تيتر سئوال
جواب
استعلام تاريخ نصب كنتور استعلام تاريخ نصب كنتور

با درخواست از طريق شماره تلفن 38121

هزینه انشعاب هزینه انشعاب
 ریال  به اضافه هزینه لوازم اندازه گیری که 1100000 ریال می باشد  11725000 
<<   <  1  >   >>  
ارتباط با ما
آدرس: اصفهان، خيابان عباس آباد، جنب رستوران شهرزاد، شركت توزيع برق شهرستان اصفهان 
ساعات كار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 لغايت 15:30 
كد پستي:  8134617131   
تلفنخانه: 2-32240680، 3-36613011 (031) 
نمابردبيرخانه: 32225832-031    
روابط عمومي:36623161-031  
نمابرروابط عمومي: 32240687-031     
شماره پيامك: 100000121
پست الكترونيك:  info@eepdc.ir
آمار بازدید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان  ميباشد.

اندازه قلم

Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه